VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Rezervavimo taisyklės:

 1. Atvykimo ir išvykimo laikas turi būti suderintas su šeimininkais.
 2. Atliekant rezervaciją, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį. Rezervavus, bet neatvykus į sodybą sutartu laiku, avansas negrąžinamas.
 3. Už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais ar bankiniu pavedimu prieš atvykstant arba iškart atvykus į sodybą.
 4. Atvykus į sodybą, sumokamas nustatyto dydžio depozito mokestis, kuris grąžinamas viešnagės pabaigoje, jei nėra padaryta jokia  žala sodybos turtui arba paliktos netvarkingos patalpos.


Svečiai privalo:

 1. Kiekvienas asmuo atvykęs į sodybą privalo susipažinti su šiomis tvarkos taisyklėmis ir supažindinti savo vaikus ar kitus asmenis, už kuriuos jis yra atsakingas.
 2. Apsigyvenus sodyboje, patikrinti joje esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus pranešti sodybos šeimininkams.
 3. Prieš išvykstant iš sodybos, perduoti nuomotas patalpas tvarkingas, panaudoti indai privalo būti išplauti, sodybos įrankiai ir inventorius paliekamas jam skirtoje vietoje, surenkamos ir išvežamos šiukšlės į teritorijoje esančius konteinerius. Už paliktą netvarką, sugadintą inventorių ar kitas materialias vertybes atlyginti, iš karto perduodant patalpas.
 4. Svečias išvykdamas privalo grąžinti patalpų raktą. Už pamestą ar sugadintą raktą taikomas 10 eurų žalos atlyginimo mokestis.
 5. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją.
 6. Svečiai, atvykę su naminiais gyvūnais, privalo rūpintis, kad gyvūnai netrukdytų kitiems svečiams, negulėtų lovose bei neterštų sodybos teritorijos.
 7. Svečiai patys atsako už asmeninių daiktų ir turto saugumą.
 8. Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų.
 9. Už vaikų saugumą ir elgesį atsako tėvai ar vaikus prižiūrintys asmenys.

Svečių atsakomybė:

 1. Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą sodyboje esantį kilnojamą ar nekilnojamą turtą.
 2. Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
 3. Už padarytą žalą sodybos šeimininkų ar kitų svečių turtui atsako žalą padaręs asmuo, jei tą žalą padarė nepilnametis asmuo, tuomet atsakingi yra jo tėvai ar globėjai.
 4. Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, sporto aikštelėse, maudantis ežerėlyje, pavėsinėse ar kitose vietose yra  atsakingi patys svečiai.
 5. Tėvai ir nepilnamečių vaikų globėjai privalo patys užtikrinti vaikų saugumą.
 6. Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus svečius su sodybos vidaus tvarkos taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai jų laikytųsi.
 7. Atsitikus nelaimei, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu ir informuoti sodybos šeimininkus. Pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlės teirautis pas sodybos šeimininkus.

Draudžiama:

 1. Patalpose ir kambariuose draudžiama rūkyti! Pažeidus šią taisyklę, taikoma 50 eurų bauda.
 2. Vaikams žaisti prie vandens ar maudytis be suaugusiųjų priežiūros.
 3. Stumdyti baldus be šeimininkų leidimo.
 4. Apgyvendinti daugiau asmenų, nei nurodoma šeimininkams. Kiekvienam papildomam svečiui taikomas 5 eurų mokestis.
 5. Be suderinimo su šeimininkais kūrenti sodyboje laužus, židinius, šašlykines, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, dangaus žibintus, fejerverkus ir petardas, draudžiama šaudyti konfeti.
 6. Šiukšlinti sodybos teritorijoje ir vandens telkiniuose.
 7. Laužyti medžius ar kitaip daryti žalą gamtai.

Sodybos priežiūra ir svečių aptarnavimas: 

 1. Sodyboje rastus daiktus įsipareigojame saugoti 1 mėnesį po svečio išvykimo.
 2. Netrukdydamas svečių poilsio, personalas gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.
 3. Saugumo užtikrinimo tikslais šeimininkai turi teisę įeiti į svečių gyvenamas patalpas.
 4. Jeigu svečiai nesilaiko vidaus taisyklių ar šeimininkų pagrįstų reikalavimų bei taip trikdo viešąją rimtį ir trukdo kitiems svečiams, šeimininkas turi teisę iškeldinti nepageidaujamus asmenis iš sodybos teritorijos anksčiau numatyto laiko. Tokiu atveju pinigai už apgyvendinimo paslaugas negrąžinami.
 5. Svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), šeimininkai visada kreipiasi į kompetentingas institucijas.
 6. Sodybą svečiai turi palikti kultūringai ,tvarkingą. Kitu atveju gresia 50€ bauda.

Šios taisyklės sudarytos tam, kad užtikrintumėme Jūsų ramų ir saugų poilsį bei pagarbą vieni kitiems.